در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002045
عمران - نظارت (کد 3)
116
در حال ثبت نام
دارد
20,000,000
%30
2002045
عمران - نظارت و اجرا (کد 3)
128
در حال ثبت نام
دارد
22,000,000
%30
2002044
عمران - نظارت (کد2)
116
در حال ثبت نام
دارد
20,000,000
%30
2002044
عمران - نظارت و اجرا (کد2)
128
در حال ثبت نام
دارد
22,000,000
%30