در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
پکیج های آموزش نرم افزار
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه
تخفیفات
ثبت نام
100720
پکیج آموزش نرم افزار 2020 AUTOCAD
60 ساعت فیلم آموزشی
در حال ثبت نام
دارد
1,280,000
%10
1007198
پکیج آموزش نرم افزار 2020 REVIT Architecture
70 ساعت فیلم آموزشی
در حال ثبت نام
دارد
1,488,000
%10
100719
پکیج آموزش نرم افزار 3DS MAX & V-RAY Next 4
80 ساعت فیلم آموزشی
در حال ثبت نام
دارد
1,488,000
%10
100717
پکیج آموزش نرم افزار PHOTOSHOP Post production
50 ساعت فیلم آموزشی
در حال ثبت نام
دارد
1,288,000
%10