- دانلود نمونه سوالات و جزوات خانه عمران شریف:

   تصاویر و شکل‌های کتاب عناصر و جزئیات ساختمان (مولف: دکتر محمد شجاع یامی)

  سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری مورخ 15 اسفند ماه 1402

  بانک سوالات آزمون کارشناسی رسمی

  فایل مقاطع مربوط به کتاب ETABS 9 خانه عمران

  نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای ( فاز2 )

  نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای (Photoshop)

  جزوه محاسبات فولاد و تحلیل (دکتر صباغیان) - دوره آنلاین

نمونه سوالات آزمون فنی حرفه ای دوره HSE

نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای (AUTOCAD)

نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای (3DsMAX)

نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای (Revit Architecture )

نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای مدیریت اجرایی و کارهای ساختمانی-1

نمونه سوالات آزمون فنی و حرفه ای مدیریت اجرایی و کارهای ساختمانی-2

نرم افزار همراه آزمون های مهارتی (فنی حرفه ای)

نمونه سوالات آزمون فنی حرفه ای دوره MSProject

نمونه سوالات آزمون فنی حرفه ای دوره ETABS 

نمونه سوالات آزمون فنی حرفه ای دوره SAFE

نمونه سوالات آزمون فنی حرفه ای دوره متره و برآورد