در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
مقررات  ملی ساختمان
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
4003020
گـرایش راه و ساختمـان
110
در حال ثبت نام
دارد
110,000,000
30 %
4003018
گرایش برق، الکترونیک و مخابرات
56
در حال ثبت نام
دارد
75,000,000
30 %
4003017
گـرایش برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
106
در حال ثبت نام
دارد
92,000,000
30 %
4003016
گرایش تاسیسات ساختمان
106
در حال ثبت نام
دارد
92,000,000
30 %