« مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف » از سال 1378 بیش از 16 سال است که با رویکرد علمی و تخصصی در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و در زمینه برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی در سراسر کشور فعالیت دارد. اکنون در دهه دوم فعالیت این مرکز قصد داریم تا دستاوردها و تجربیات اساتید، پژوهشگران و بزرگان نامی صنعت عمران و ساختمان کشور را با انتشار فصلنامه فنی مهندسی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع‌رسانی خانه عمران به اشتراک گذاشته تا بر این اساس سطح دانش مهندسی کشور بیش از پیش ارتقاء یافته و تاثیر آن بر کیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی دیده شود؛ امید است با یاری خداوند متعال بتوانیم در این مهم موفق شویم.

 

                                                                

دانلود شماره1 فصلنامه                                                                                      دانلود شماره2 فصلنامه