خانه عمران، مبتكر و آغازگر دوره‌هاي آموزش تخصصي و حرفه‌اي مهندسان                    آموزش ; راهي روشن براي ارتقاء سطح كيفي و اجرايي پروژه‌ها                         "مركز آموزش مهندسين خانه عمران " حامي علمي " خانه عمران طرح و ساخت"                                    خانه عمران ، نامي آشنا در صنعت عمران كشور      
جمعه 9 آبان 1393
دانلوداطلاعاتتعداد دانلودهاتاریخ درجعنوانردیف
دانلودنمایش اطلاعات31401390/12/14شماره ٢ و ٣ فصلنامه خانه عمرانشماره ٢ و ٣ فصلنامه خانه عمران0
دانلودنمایش اطلاعات78901390/5/30برنامه كنترل مركز سختي - مركز جرمبرنامه كنترل مركز سختي - مركز جرم1
دانلودنمایش اطلاعات52611390/5/30طراحي ستون هاي با بست چپ و راست تك طراحي ستون هاي با بست چپ و راست تك 2
دانلودنمایش اطلاعات35661390/5/30UBC97-ASD.pdfUBC97-ASD.pdf5
دانلودنمایش اطلاعات61191390/6/12-bargozari-seghli.xls2-bargozari-seghli.xls6
دانلودنمایش اطلاعات50801390/6/13-bargozari-Quake.xls3-bargozari-Quake.xls7
دانلودنمایش اطلاعات45831390/6/14-load combination.xls4-load combination.xls8
دانلودنمایش اطلاعات66511390/6/1CD Sections.pdfCD Sections.pdf9
دانلودنمایش اطلاعات67211390/6/1ketab1.rarketab1.rar10
دانلودنمایش اطلاعات48501390/6/1ketab2.rarketab2.rar11
دانلودنمایش اطلاعات44081390/6/1kromit.pdfkromit.pdf12
دانلودنمایش اطلاعات41031390/6/1kromit.xlskromit.xls13
دانلودنمایش اطلاعات61391390/6/1section.rarsection.rar14
دانلودنمایش اطلاعات48591390/6/1SHEAR_WALL.pdfSHEAR_WALL.pdf15
دانلودنمایش اطلاعات36341390/6/1spectrum.rarspectrum.rar16
دانلودنمایش اطلاعات30831390/6/1UBC97-ASD.pdfUBC97-ASD.pdf17
دانلودنمایش اطلاعات58001390/6/1فصلنامه فنی مهندسی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانیفصلنامه فنی مهندسی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی18
مهندسانوزارت راه و شهرسازیسازمان مدیریت و برنامه ریزینظام مهندسیدفتر فني استانداري خراسان رضويبنیاد مسکن انقلاب اسلامی
صفحه اصلي|درباره ما|تماس با ما|اخبار|مقالات|دانلود ها