خانه عمران، مبتكر و آغازگر دوره‌هاي آموزش تخصصي و حرفه‌اي مهندسان                    آموزش ; راهي روشن براي ارتقاء سطح كيفي و اجرايي پروژه‌ها                         "مركز آموزش مهندسين خانه عمران " حامي علمي " خانه عمران طرح و ساخت"                                    خانه عمران ، نامي آشنا در صنعت عمران كشور      
شنبه 29 آذر 1393
دانلوداطلاعاتتعداد دانلودهاتاریخ درجعنوانردیف
دانلودنمایش اطلاعات32321390/12/14شماره ٢ و ٣ فصلنامه خانه عمرانشماره ٢ و ٣ فصلنامه خانه عمران0
دانلودنمایش اطلاعات80841390/5/30برنامه كنترل مركز سختي - مركز جرمبرنامه كنترل مركز سختي - مركز جرم1
دانلودنمایش اطلاعات54071390/5/30طراحي ستون هاي با بست چپ و راست تك طراحي ستون هاي با بست چپ و راست تك 2
دانلودنمایش اطلاعات36901390/5/30UBC97-ASD.pdfUBC97-ASD.pdf5
دانلودنمایش اطلاعات63551390/6/12-bargozari-seghli.xls2-bargozari-seghli.xls6
دانلودنمایش اطلاعات52721390/6/13-bargozari-Quake.xls3-bargozari-Quake.xls7
دانلودنمایش اطلاعات47691390/6/14-load combination.xls4-load combination.xls8
دانلودنمایش اطلاعات68711390/6/1CD Sections.pdfCD Sections.pdf9
دانلودنمایش اطلاعات69661390/6/1ketab1.rarketab1.rar10
دانلودنمایش اطلاعات50231390/6/1ketab2.rarketab2.rar11
دانلودنمایش اطلاعات45291390/6/1kromit.pdfkromit.pdf12
دانلودنمایش اطلاعات42531390/6/1kromit.xlskromit.xls13
دانلودنمایش اطلاعات63771390/6/1section.rarsection.rar14
دانلودنمایش اطلاعات49901390/6/1SHEAR_WALL.pdfSHEAR_WALL.pdf15
دانلودنمایش اطلاعات37461390/6/1spectrum.rarspectrum.rar16
دانلودنمایش اطلاعات31921390/6/1UBC97-ASD.pdfUBC97-ASD.pdf17
دانلودنمایش اطلاعات60171390/6/1فصلنامه فنی مهندسی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانیفصلنامه فنی مهندسی، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی18
مهندسانوزارت راه و شهرسازیسازمان مدیریت و برنامه ریزینظام مهندسیدفتر فني استانداري خراسان رضويبنیاد مسکن انقلاب اسلامی
صفحه اصلي|درباره ما|تماس با ما|اخبار|مقالات|دانلود ها