در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002046
عمران - نظارت و اجرا (کد1)
144
1402/05/03
دارد
92,000,000
20 %
2002045
عمران - نظارت و اجرا (کد 2)
144
1402/05/18
دارد
92,000,000
20 %
2002044
عمران - نظارت (کد1)
126
1402/05/03
دارد
90,000,000
20 %
2002043
عمران - نظارت (کد2)
126
1402/05/18
دارد
90,000,000
20 %
2002042
کوچینگ عمران - نظارت و اجرا
144
در حال ثبت نام
دارد
240,000,000
-