در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه
تخفیفات
ثبت نام
2002022
تاسیسات مکانیکی (کد1)
100
درحال ثبت نام
دارد
70,000,000
20 %
2002021
کوچینگ تاسیسات مکانیکی -طراحی و نظارت و اجرا
100
در حال ثبت نام
دارد
180,000,000
-