در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه
تخفیفات
ثبت نام
2002024
تاسيسات بـرقی (کد 1)
100
درحال ثبت نام
دارد
70,000,000
20 %
2002023
کوچینگ تاسیسات برقی -طراحی و نظارت
100
در حال ثبت نام
دارد
180,000,000
-