ثبت نام آزمون نظام مهندسی

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی

اعلام نتایج آزمون نظام مهندسی 

اعتراض به نتایج آزمون نظام مهندسی

نمونه سوالات و پاسخنامه آزمون های نظام مهندسی

 

- منابع آزمون نظام مهندسی ( آزمون ورود به حرفه ) - اسفند 1402

منابع آزمون نظام مهندسی (ورود به حرفه مهندسی) برای رشته های هفت گانه مهندسی ( عمران - معماری - تاسیسات برقی - تاسیسات مکانیکی - نقشه برداری - شهرسازی و ترافیک در این صفحه بر اساس آخرین تغییرات منابع آزمون نظام مهندسی از سایت دفتر مقررات ملی ساختمان بیان شده است .

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (محاسبات)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (نظارت) 

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (اجرا)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات مكانيكي (طراحی)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات مكانيكي (نظارت)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات مكانيكي (اجرا)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات برقی (طراحی)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات برقی (نظارت)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات برقی (اجرا)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری (طراحی)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری (نظارت)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری (اجرا)

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته نقشه برداری

- منابع آزمون نظام مهندسی رشته ترافیک


منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران - محاسبات

- مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) - ۱۳۹۸
- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) - ۱۴۰۰
- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) - ۱۳۹۸
- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹
- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) - ۱۴۰۱
- آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم واصلاحیه مربوطه
- استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهي) *
- مكانيك خاك گودبرداري – پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *
* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر اول : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان مي‌باشد.
تذكر دوم : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملی ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر سوم :به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين ویرایش معتبر ملاك عمل خواهد بود.
تذكر چهارم : داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه‌ها ضروری است.
تذكر پنجم : به همراه داشتن جدول های پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.
تذكر ششم : در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران - نظارت

- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداري) - ویرایش ۱۳۸۴
- مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) - ویرایش ۱۳۹۶
- مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) - ویرایش ۱۳۹۸
- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) -ویرایش ۱۴۰۰
- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) -ویرایش ۱۳۹۸
- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) -ویرایش ۱۳۹۹
- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) -ویرایش ۱۴۰۱
- مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان‌ها) -ویرایش ۱۴۰۰
- مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) -ویرایش ۱۳۹۲
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي) -ویرایش ۱۳۹۹
- مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) -ویرایش ۱۳۹۵
- مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها) -ویرایش ۱۳۹۲
- آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
- راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) - ویرایش ۱۳۹۰
- راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه – ۱۴۰۲
- استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي) *
- روش‌ها و جزئيات اجرايي ساختمان*
- گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان*
- قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر اول : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان مي‌باشد.
تذكر دوم : در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملی ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر سوم :به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين ویرایش معتبر ملاك عمل خواهد بود.
تذكر چهارم : به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.
تذكر پنجم :در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران - اجرا

- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداري) - ویرایش ۱۳۸۴
- مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) -ویرایش ۱۳۹۵
- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) - ویرایش ۱۳۹۶
- مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) - ویرایش۱۳۹۶
- مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) - ویرایش ۱۳۹۸
- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) - ویرایش ۱۴۰۰
- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) -ویرایش ۱۳۹۸
- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) -ویرایش ۱۳۹۹
- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) -ویرایش ۱۴۰۱
- مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان‌ها) -ویرایش ۱۴۰۰
- مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) -ویرایش ۱۳۹۲
- مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها) - ۱۳۹۵
- مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) -ویرایش ۱۳۹۶
- مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) -ویرایش ۱۳۹۶
- مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) -ویرایش ۱۴۰۱
- مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) -ویرایش ۱۳۹۶
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي) -ویرایش ۱۳۹۹
- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) -ویرایش ۱۳۹۶
- مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) -ویرایش ۱۳۹۵
- مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها) -ویرایش ۱۳۹۲
- آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهار و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
- راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي ( بخش‌هاي نظارت و اجرا ) - ویرایش ۱۳۹۰
- راهنمای طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه – ۱۴۰۲
- روش ها و جزئيات اجرايي ساختمان *
- گودبرداري و پی سازی و سازه هاي نگهبان*
- قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
- قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار *
- مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه *
- ماشين‌آلات ساختماني و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره برداری و نگه داری آنها *
- استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (درحد اطلاعات دانشگاهی) *

 * براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد .

تذكر اول : منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد .
تذكر دوم :در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر سوم : به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
تذكر چهارم : به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.
تذكر پنجم :در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)

- دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود- شماره ۳۶۰- سال ۱۳۹۲
- راهنماي روش‌ها و شيوه‌هاي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود و جزئيات اجرايي- شماره ۵۲۴- سال ۱۳۸۹
تذكر ۱: داشتن تسلط کافی بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل موارد زیر الزامی است.
- مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) - ۱۳۹۸
- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) - (۱۴۰۰) – دانلود
- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) - ( ۱۳۹۸)
- مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) - (۱۳۹۹)
- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) - ۱۴۰۱
- آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه
- استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها، مكانيك خاك، گودبرداري، پی‌سازی, سازه‌هاي نگهبان, دینامیک سازه ها و اصول و مبانی مهندسی زلزله
تذكر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.
تذكر ۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر ۴: به‌غیراز ويرايش‌هاي یادشده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره‌شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام‌شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
تذكر ۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ آزمون الزامي است.
تذكر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره‌شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.
تذكر ۷: درصورتی‌که در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)

- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) - (۱۴۰۰)
- راهنمای طراحی دیوارهای حائل – ضابطه شماره ۳۰۸- ۱۳۹۶
- دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی- مصوب سال ۱۳۹۱
- مكانيك خاك، گودبرداري، پی و پی‌سازی و سازه‌هاي نگهبان، خاک پیشرفته، پی پیشرفته و اجزاء محدود (در حد اطلاعات دانشگاهي مقاطع کارشناسی عمران و کارشناسی‌ارشد خاک و پی)
 تذكر ۱: داشتن تسلط کافی بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل موارد زیر الزامی است.
- مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) - ۱۳۹۸
- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) -  ۱۳۹۸
- مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) - ۱۳۹۹
- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) - ۱۴۰۱
- آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)  - ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه
- استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها
تذكر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.
تذكر ۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
تذكر ۴: به‌غیراز ويرايش‌هاي یادشده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره‌شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام‌شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
تذكر ۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ آزمون الزامي است.
تذكر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره‌شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.
تذكر ۷: درصورتی‌که در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

اگر امسال قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی در رشته عمران را دارید ، کلیک کنید.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات مكانيكي (طراحی)

- مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) ۱۳۹۵
- مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) - ۱۳۹۲
- مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) - ۱۳۹۶
- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) - ۱۳۹۲
- مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)- (۱۳۹۶)
- مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي) – ۱۴۰۱
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
- مبحث بیست‌و‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
- مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
- کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
- نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور
- نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
- فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی
- مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *
- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
- مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *
* برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات مكانيكي (نظارت)

- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ هیات‌وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
- مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵) (دانلود غلط‌نامه)
- مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
- مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۶) (دانلود غلط‌نامه)
- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)
- مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)- (۱۳۹۶)
- مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) – ۱۴۰۱
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
- مبحث بیست‌و‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
- مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
- کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
- نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور
- نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
- فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی
- مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *
- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
- مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها *
* برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات مكانيكي (اجرا)

- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ هیات‌وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
- مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
- مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
- مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۶)
- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)
- مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)- (۱۳۹۶)
- مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي) – ۱۴۰۱
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
- مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
- مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
- کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
- نشریه ۱۲۸ جلد ۶ قسمت های اول و دوم سازمان برنامه و بودجه کشور
- نشریه ۱۷۲ سازمان برنامه و بودجه کشور
- فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌مکانیکی
- مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *
- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
- مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *
- قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
- قوانين مرتبط با صنعت بيمه، ماليات و کار
- مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه *
- ماشین­آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­برداری و نگهداری آنها *
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها
* برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

 


منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات برقی (طراحی)

- مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
- مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- (۱۳۹۵)
- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
- مبحث بیست‌و‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
- مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
- کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
- فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی
- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
- مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌برقی در ساختمان‌ها *
* برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات برقی (نظارت)

- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ هیات‌وزیران (در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
- مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
- مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
- مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- (۱۳۹۵)
- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
- مبحث بیست‌و‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
- مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
- کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
- فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی
- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
- مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *
* برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسيسات برقی(اجرا)

- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌‌نامه‌های اجرایی آن (۱۳۹۰) و تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ هیات‌وزیران (در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
- مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
- مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
- مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- (۱۳۹۵)
- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
- مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
- مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
- کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
- نشریه شماره ۳۹۳- نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
- فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات‌برقی
- آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی – دانلود فایل
- آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق – دانلود فایل
- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
- مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *
- قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
- قوانين مرتبط با صنعت بيمه، ماليات و کار
- مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه *
- ماشین­ آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره ­برداری و نگهداری آنها *
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها
* برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری ( طراحی )

- مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – ۱۳۹۶
- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) – ۱۳۹۲
- مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) – ۱۳۹۶
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي ) – (۱۳۹۹)
- مباني طراحي معماري *
- جزئيات اجرائي ساختمان *
- ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (تصویر جلد)
*براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
- تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
- تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
- تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در موارد فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماری(نظارت)

- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداري) – ۱۳۸۴
- مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) – ۱۳۹۵- دانلود غلط‌نامه
- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – ۱۳۹۶
- مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) – ۱۳۹۶
مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – ۱۴۰۰
- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي) – ۱۳۹۸
- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ۱۳۹۹)
- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- ۱۴۰۱
- مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمان‌ها) – ۱۴۰۰
- مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) – ۱۳۹۲
- مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – ۱۳۹۵)
- مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – ۱۳۹۶)
- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي) – ۱۳۹۲
- مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – ۱۳۹۶
- مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي) – ۱۴۰۱
- مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) – ۱۳۹۶
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۹
- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – ۱۳۹۶
- مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) – ۱۳۹۵
- مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) – ۱۳۹۲
- راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) – ۱۳۹۰
- پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
- گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان *
- روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها *
- مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
- قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
*براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
    تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
    تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
   تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماري (اجرا)

- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداري) – ۱۳۸۴
- مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) – ۱۳۹۵)
- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – ۱۳۹۶
- مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) – ۱۳۹۶
- مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – ۱۴۰۰
- مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) – ۱۳۹۸
- مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) – ۱۳۹۹)
- مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- ۱۴۰۱
- مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها) – ۱۴۰۰
- مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) – ۱۳۹۲
- مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – ۱۳۹۵
- مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – ۱۳۹۶)
- مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به معماری) – ۱۳۹۲
- مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – ۱۳۹۶
- مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – ۱۴۰۱
- مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) – ۱۳۹۶
- مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۹
- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – ۱۳۹۶
- مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) – ۱۳۹۵
- مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) – ۱۳۹۲
- راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) – ۱۳۹۰
- پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
- گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *
- ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
- روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان*
- ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرائي کشور*
- مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت سازها *
- قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*
- قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
- مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*
* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه‌ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
    تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
    تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
    تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازي

- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداري) – ۱۳۸۴
- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – ۱۳۹۶
- مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – ۱۳۹۶
- مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – ۱۳۹۵
- مجموعه مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سال‌های ۱۳۹۷، ۹۸ و ۹۹ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (تصویر جلد)
- مجموعه مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در سال‌های ۱۳۹۵و ۹۶ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (تصویر جلد)
- مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران – ۱۳۹۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (تصویر جلد)
- قرارداد همسان شماره ۱۹ – تهیه طر‌ح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه – دانلود
- راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران شهری – دانلود
- آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی ، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور هیات وزیران مورخ ۱۲/۱۰/۷۸ و اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۲/۸۴ شورایعالی – دانلود
- چارچوب، راهنما و شرح خدمات تهیه طرح‌های جامع شهری با نگرش و روش نوین (پیوست مصوبه مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) (دانلود)
- ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (تصویر جلد)
- قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی آن – مصوب ۱۳۳۴
- کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد شهری – ۱۳۹۷ (تصویر جلد)
- آئین‌نامه طراحی معابر شهری (فقط بخش‌های ۱، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱) – ۱۳۹۹
- کتاب طراحی فضاهای شهری در ایران ۱۳۸۵ – دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
- کتاب برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری ۱۳۸۵ (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران) – معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی (تصویر جلد)
* مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری و برنامه ریزی منطقه‌ای و روستایی و حقوق شهری و تحولات و انواع آنها، مفهوم شهر و شهرسازی، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه‌ریزی و جایگزینی نیازمندی‌های شهری و روستایی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
* برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر ۱: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
تذکر ۲: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته نقشه برداري

- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداري)- ۱۳۸۴
- مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- ۱۳۹۲
- مبحث بیست و یکم (پدافند غيرعامل)- ۱۳۹۵
- دستورالعمل‌های همسان و تعرفه خدمات نقشه‌برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)
- نقشه‌برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش‌های و ابزارهای فاصله‌یابی، زاویه‌یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)
- نقشه‌برداری و پیاده‌سازی املاک و معابر*
- نقشه‌برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی*
- مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه‌برداری*
- نقشه‌برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر*
- ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره‌ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه‌های مختصات، سیستم‌های تصویر، منابع خطاها، مدل‌ها و روش‌های تعیین موقعیت) *
- خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه‌برداری*
- فتوگرامتری و سنجش از دور*
- کارتوگرافی و سامانه‌های اطلاعات مکانی*
*  براي موارد ذكر شده منابع و کتاب‌های مرجع (با تاکید بر انتشارات علمی و دانشگاهی) مربوط به برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی نقشه‌برداری مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
    تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.
    تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
    تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته ترافيك

- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
- مبحث دوم (نظامات اداري) -۱۳۸۴
- مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان)- ۱۳۹۶
- مبحث بیست (علائم و تابلوها) -۱۳۹۶
- مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- ۱۳۹۵
- آئین‌نامه طراحی معابر شهری (۱۲ جلدی) –۱۳۹۹
- آئین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران – نشریه ۴۱۵
- آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی –دانلود
- قانون شهرداری‌ها و اصلاحات بعدی
- طراحي راه‌هاي شهري*
- مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك*
- مشخصات فني و اجرائي معابر*
- مهندسي ترافيك و ترابري*
- ايمني معابر*
- حمل و نقل همگاني*
* برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.
تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

منبع : سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

  - برای دانلود فایل pdf کتابهای مباحث مقررات ملی و سایر منابع آزمون نظام مهندسی - ورود به حرفه، روی دانلود مباحث مقررات ملی کلیک کنید.