« آییـن نامه ثبت‌نام و شرکت در کلاس ها »

1. دارا بودن شئونات اسلامي و شخصيت اجتماعي متناسب با يك محفل علمي در بين داوطلبان محترم، امري بديهي است، با اينحال يادآوري مي گردد.

2. جهت حفظ نظم، پس از حضور استاد در کلاس از ورود داوطلبان در کلاس ممانعت به عمل خواهد آمد.

3. حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.

4. در صورت لزوم موسسه مي تواند دوره را ديرتر از تاريخ اعلام شده شروع نمايد و مبناي شروع دوره، تشكيل يك جلسه كلاس در يكي از دروس مي‌باشد.

5. در صورتيكه دوره آموزشی به حد نصاب لازم نرسد، موسسه ملزم است كه در اسرع وقت عدم تشكيل كلاس را به اطلاع ثبتنام شدگان رسانده و در صورت تمايل فراگیر به لغو دوره، مبلغ ثبت نام به صورت كامل به همراه ديگر مدارك عودت می‌شود.

6. کليه کلاسها در روز و ساعت اعلام شده تشکيل مي گردد و در صورت هرگونه تغيير احتمالي، موسسه داوطلبان را مطلع خواهد نمود.

 -*تبصره1: در صورت نياز به تشکيل کلاس هاي فوق العاده و يا جبراني ، موسسه در تعيين روز و ساعت بر اساس شرايط استاد درس مربوطه، کاملا مختار خواهد بود.

 -*تبصره 2: در تمامی دوره های آموزشی، بعد از ثبت نام و تعیین برنامه کلاسی امکان لغو و جابجایی دوره امکان پذیر نمی‌باشد.

7. فراگیر موظف به حضور مرتب در کلاس ها طبق برنامه تعیین شده از سوی آموزش می باشد، غیبت غیرمجاز موجب عدم صدور گواهینامه پایان دوره خواهد شد.

8. صدور گواهینامه پایان دوره و آزمون مجدد مربوط به دوره، نیاز به پرداخت شهریه تعیین شده از سوی مرکز می‌باشد.

9. موسسه می‌تواند از حضور در کلاس داوطلبانی که مراحل ثبت نام و تسویه حساب دوره را حداکثر تا 7 روز بعد از شروع دوره تکمیل ننموده اند، جلوگیری نماید و در صورت تمدید این امر تا 10 روز بعد از تاریخ شروع دوره، دوره را لغو نموده و هیچ مبلغی به ایشان مسترد نمی گردد.

10. در صورتی که داوطلب در کلاسی بجزء دروسی که ثبت نام کرده است، شرکت نماید، موسسه دوره آموزشی داوطلب خاطی را لغو کرده و هیچگونه مبلغی به وی عودت نمی‌شود.

11. انصراف از دروس به هر دليل اعم از بيماري، خدمت سربازي ، مشکلات شغلي ، عدم توانايي درس خواندن ، انتقال و ماموريتهاي اداري، مسافرتهاي داخلي و خارجي ، مشکلات خانوادگي، مشکلات مالي و ... براي تمامي ثبت نام کنندگان طبق جدول زیر امکان پذیر خواهد بود:

زمان انصراف

میزان استرداد شهریه
قبل از اطلاع رسانی جهت شروع دوره کل شهریه
همزمان با تشکیل کلاس و عدم شرکت درکلاس به هیچ وجه مسترد نمی گردد
پس از تشکیل کلاس به هیچ وجه مسترد نمی گردد

 

12. موسسه در اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون در روزنامه و آمارهاي موسسه مختار است و نيازي به هماهنگي و اطلاع بعدي به فراگیر نمي باشد.

13. شهريه گرفته شده فقط بابت تشكيل كلاس است ، هزينه تكثير جزوات و كتاب‌هاي ارائه شده در دوره از متقاضی دريافت مي شود.

* تذکر مهم : متقاضیان محترم جهت معرفی به آزمون و صدور گواهینامه ، تا پایان اتمام دوره خود ملزم به تحویل مدارک و پیگیری از موسسه می باشند