در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100730
معرفی آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی ژئوتکنیک، اهداف و ضرورت ها
26
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%10
100729
آموزش نرم افزار (2D)Plaxis و مقدمه ای بر (3D)Plaxis
30
در حال ثبت نام
دارد
5,100,000
%10
100728
آموزش نرم افزار Geo Studio
20
در حال ثبت نام
دارد
3,450,000
%10
100727
آموزش نرم افزار(2D) Flac
18
در حال ثبت نام
دارد
2,800,000
%10