در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کارگاه تخصصی نکات امور قرادادها و امور پیمان
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
9640010
دیماه 97
10
در حال ثبت نام
دارد
1,200,000
15%
کارگاه تخصصی نکات مهم در نگارش دفترچه محاسبات سازه (Etabs & Safe)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
9640009
دیماه 97
6
در حال ثبت نام
دارد
600,000
15%
کارگاه آموزشی همبندی ساختمان
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
9640008
کارگاه آموزشی همبندی ساختمان به همراه بازدید عملی
10
1398/04/26
دارد
1,800,000
0
کارگاه آموزش فلوچارتی طراحی ساختمان های فولادی، بتنی و فونداسیون
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
9640007
کارگاه 2 روزه آموزش فلوچارتی طراحی ساختمان های فولادی، بتنی و فونداسیون
16
در حال ثبت نام
دارد
2,800,000
%15
کارگـاه آموزشی طراحی و بهره برداری سیستم های بـرق خورشیدی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96400064
دوره جامع طراحی و بهره برداری سیستم های بـرق خورشیدی (4 روزه)
32
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%20
96400063
دوره آموزش مبانی سیستم هـای بـرق خورشیـدی
8
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
%10
96400062
محاسبـات دستی و نرم افزاری (PVsyst) سیستم های برق خورشیدی
16
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%10
96400061
بررسی انواع نیروگاه های خورشیدی وارزیابی اقتصادی نیروگاه های فتـوولتاییک با نرم افزارRetscreen Expert
8
1397/07/20
دارد
2,000,000
%10
سمینار تخصصی مفاهیم و کاربردهای مدلسازی اطلاعات ساختمان  (BIM)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
9640004
سمینار تخصصی مفاهیم و کاربردهای مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
6
تکمیل ظرفیت
ندارد
700,000
%50
سمینار تخصصی توانمندی های نرم افزار Revit در صنعت ساختمان و تاثیر آن در آینده شغلی دانش آموختگان
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
9640003
سمینار تخصصی توانمندی های نرم افزار Revit در صنعت ساختمان و تاثیر آن در آینده شغلی دانش آموختگان
2
تکمیل ظرفیت
ندارد
0
0
سمینـار   آسانسور ها و پلکان برقی در مبحث 15 مقـررات ملی  و نقش آن در زلـزله و حریق
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
9640002
سمینـار آسانسور ها و پلکان برقی در مبحث 15 مقـررات ملی و نقش آن در زلـزله و حریق
6
تکمیل ظرفیت
ندارد
500,000
%50
سمینـار  اجـرا، نظارت و  رفع اشکالات رایج در سـازه های فـولادی و بتنـی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
9640001
سمینـار اجـرا، نظارت و رفع اشکالات رایج در سـازه های فـولادی و بتنـی
6
تکمیل ظرفیت
ندارد
500,000
%50