ماده 27 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

 

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروی نظامی و انتظامی، شركت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور كارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای كارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه بوسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

مواد آزمون کارشناسی ماده 27

مواد آزمون براي همه رشته ها يكسان و مواد اختصاصي هر يك از رشته ها به صورت جداگانه خواهد بود.

مواد عمومي عبارتند از: (ضریب 1)

- محتواي قانون نظام مهندسي و آيين نامه هاي اجرائي آن

- قانون تملك آپارتمان ها

- قانون مالك و مستاجر و آيين نامه آن

- مجموعه قوانين شهرداريها و نوسازي و عمران

- مباحث دوم و دوازدهم مقررات ملي ساختمان

- مقررات ايمني سازمان آتش نشاني

- مقررات بيمه در قراردادهاي ساخت و ساز

- شرايط عمومي پيمان

- شرح خدمات و قراردادهاي همسان و غيرهمسان


مواد اختصاصي عبارتند از: (ضریب 2)

- كتب علمي و فني دانشگاهي معتبر در حد ليسانس

- هندبوك هاي معتبر و پذيرفته شده ايراني و بين المللي

- مقررات ملي ساختمان مرتبط با رشته مربوطه

- مشخصات فني منتشره سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق

- استانداردهاي ملي

- تصويب نامه ها، قوانين و آيين نامه هاي جاري كشور

- اصول متره و برآورد

- تشخيص علل خرابي ساختمان

- تاسيسات و ساير طرح ها به تناسب رشته قوانين ثبتي ارزيابي و اجاره بها، سرقفلي و ...

نکات قابل توجه:

- آزمون ها به صورت جزوه آزاد می باشد.

- این آزمون مختص دارندگان پروانه های اشتغال بکار مهندسین در رشته اصلی است و از دارندگان پروانه در رشته های مرتبط با آنها ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 

 ثبت نام دوره های آموزشی

 

 

أفضل أشرطة الفيديو الجنسية lawnjinsi arab xnxx porn www.xarabvideos.com www.xxxarabtube.com arabxnxxsex xnxx2019.net xnxxwap.info xnxxxxx.info