قابل توجه متقاضیان محترم دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد عمران

این موسسه با برگزاري دوره هاي نكته و تست و جمع بندي دروس ، همراه با ارائه جزوات کلیدی و چکیده سعی نموده است که شرایطی مناسب

جهت آمادگی تمامي متقاضیان عزيز برای حضور در جلسه کنکور کارشناسی ارشد فراهم نماید.

شایان ذکر است که اين جزوات در غالب دوره هاي نكته و تست و جمع بندي استفاده نمايند.

محتوای این دوره به صورت زیر می باشد:

*بررسي نكات مهم و پرتكرار سنوات اخير كنكور ارشد و بررسي تست هاي احتمالي

*مرور و آموزش روش هاي تست زني متناسب با هر درس

* کنترل زمان و استرس در روز جلسه با ایجاد مهارت کافی