درج دفترچه و کلید سؤال‌های آزمون‌های ورود به حرفه مهر ۱۳۹۶ در سامانه ورود به حرفه مهندسان

درج دفترچه و کلید سؤال‌های آزمون‌های ورود به حرفه مهر ۱۳۹۶ در سامانه ورود به حرفه مهندسان

درج دفترچه و کلید سؤال‌های آزمون‌های ورود به حرفه مهر ۱۳۹۶ در سامانه ورود به حرفه مهندسان

ادامه مطلب ...

اطلاعیه دریافت کارت آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان مهر ماه ۱۳۹۶

اطلاعیه دریافت کارت آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان مهر ماه ۱۳۹۶

اطلاعیه دریافت کارت آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان مهر ماه ۱۳۹۶

ادامه مطلب ...

اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد96 و نتایج درخشان شرکت کنندگان در کلاسهای موسسه

اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد96 و نتایج درخشان

اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد96 و نتایج درخشان شرکت کنندگان در کلاسهای موسسه

ادامه مطلب ...

اعلام نتايج آزمون‌هاي ورود به حرفه اسفند ماه 1395

اعلام نتايج آزمون‌هاي ورود به حرفه اسفند ماه 1395

پیرو برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، اسفند ماه 95، نتايج كليه آزمون‌هاي بخش تستي در سامانه ثبت‌نام آزمونها درج شده است.

ادامه مطلب ...

درج دفترچه و کلید سؤال‌های آزمون‌های ورود به حرفه اسفند ۱۳۹۵

درج دفترچه و کلید سؤال‌های آزمون‌های ورود به حرفه اسفند ۱۳۹۵

  درج دفترچه و کلید سؤال‌های آزمون‌های ورود به حرفه اسفند ۱۳۹۵ پیرو برگزاری آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان اسفند ماه ۹۵، بدینوسیله اعلام مي‌دارد دفترچه و كليد سوال‌هاي تستي آزمون‌هاي مذكور در سامانه ثبت‌نام آزمون‌ها درج شده است. داوطلبان مي‌توانند درصورت اعتراض به سوال‌ها و پاسخنامه‌هاي آن، درخواست‌هاي خود ...

ادامه مطلب ...