در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002037
معماری - نظارت و اجرا ( کد1 )
96
در حال ثبت نام
دارد
20,000,000
%30
2002037
معماری - نظارت ( کد 1 )
84
در حال ثبت نام
دارد
18,000,000
%30
2002035
معماری - نظارت و اجرا ( کد صبح )
96
در حال ثبت نام
دارد
20,000,000
%30
2002035
معماری - نظارت ( کد صبح )
84
در حال ثبت نام
دارد
18,000,000
%30